ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตำบลช่องแค (บางส่วน) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นจะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง จึงมีความจำเป็นดับกระแสไฟฟ้าใน วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. วึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในบริเวณดังนี้ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม 2.บ้านโคกเจริญ 3.บ้านลาดตระกรุด 4.บ้านหนองกระสัง 5.บ้านห้วยหอม 6.บ้านหนองกะลา 7.บ้านหนองมะค่าเหนือ 8.บ้านหนองหอย 9.บ้านโคกสูง 10.ลานตากมันยงสุวัส 11.แคมป์คนงานก่อสร้างถนน(บ้านหนองมะค่าเหนือ) 12.บ้านหนองตาก้อน(ฝั่งตรงข้ามฟาร์มไก่)
08/11/2562 09:00
08/11/2562 16:00
กฟต.ช่องแค
กฟย.ช่องแค 056-269-236 / กฟอ.ตาคลี 056-261233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟช่องแค 8 พ.ย. 62