ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13 (ซอยบริหารธุรกิจ) หม้อแปลง 315 kVA.
ดับไฟบำรุงรักษา หม้อแปลง 315 kVA.
12/01/2562 09:00
12/01/2562 15:00
กฟจ.ขอนแก่น
043-338083, 043-338075
ชุติพนธ์ ปทุมศรี
ลำดับดาวน์โหลด