ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านคลองตาหมื่น,นิคมสหกร์ณ,คลองเตย,คลองดินแดง ตำบลทุ่งโพธิ์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาดีจะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณบ้านคลองตาหมื่น,นิคมสหกร์ณ,คลองเตย,คลองดินแดง ตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรีในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 17.00 เพื่อความปลอดภัยจึงต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว
20/11/2562 09:00
20/11/2562 17:00
กฟอ.นาดี
037455451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด