ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลบ้านแก้ง
ปรับปรุงระบบย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านเหล่ากกโก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้า และลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับ
18/11/2563 08:00
18/11/2563 17:00
กฟจ.สระแก้ว
037242720
ไกรสรณ์ ศรีจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟบ้านเหล่ากกโก