ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองยาว หมู่ 6 ต.แม่สูน อ.ฝาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงสูง เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า ตั้งแต่ ปากซอยข้างตลาดบ้านหนองยาว ถึง ปลายสาย (ตามผังแนบ)
31/03/2563 09:00
31/03/2563 16:00
กฟอ.ฝาง
053453539
กอบชัย จิตต์มโนวรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังแนบ
2ประกาศดับไฟ