ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านร่องบง ม.6 บ้านร่องคูใต้ ม. 7 บ้านห้วยไร่ ม.7
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
20/05/2564 09:00
20/05/2564 12:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด