ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้า หจก.เหล็งเครือเสน่ห์ ถึง ฝั่งตรงข้ามปากซอยวัดม่าหนิก ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้า หจก.เหล็งเครือเสน่ห์ ถึง ฝั่งตรงข้ามปากซอยวัดม่าหนิก ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฝั่งตรงข้ามปากซอยวัดม่าหนิก
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Leng Kruea Sanae to the opposite side of Wat Ma-Nik Moo7 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Tuesday, 15 March 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
15/03/2565 09:00
15/03/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร