ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.ธัญบุรี
เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อลดปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก บริเวณ ซอยสุสวาท ซอย 16-17(เก่า)
13/06/2562 09:30
12/06/2562 12:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
ณรงค์ศักดิ์ เรืองประยูร
ลำดับดาวน์โหลด