ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอยบางปลา ซอย 11 และ ซอย 13 ต.บางปลา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เปลี่ยนขนาดสาย 50AW เป็น 95AW
18/09/2564 09:00
18/09/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด