ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านลาด ถึง บ้านนาหว้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
04/09/2564 09:00
04/09/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด