ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สำนักงานชลประทานที่12
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จะทำการตัดต้นไม้ เพื่อให้ระบบมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น ลดเหตุการณ์ไฟดับให้น้อยลง ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องขอดับไฟกระแสไฟฟ้าชั่วคราวบริเวณสำนักงานชลประทานที่12 ถึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา(ประปา) ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้ตามปกติทันที
01/06/2562 09:00
01/06/2562 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056412500
อมรพันธุ์ ดีอยู่
ลำดับดาวน์โหลด