ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เทศบาล 1 ซอย 20 ถึง ร้านขายของมือ 2 ห้วยใหญ่
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงย้ายเสาแรงสูง
27/11/2562 08:00
27/11/2562 17:00
กฟฟ.จอมเทียน
038907896
อนุวัตร สระพัง