ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกวัดกำแพงแก้ว - โรงพยาบาลอำเภอบางบาล หมู่1-4 ต.สะพานไทย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
17/09/2563 08:30
17/09/2563 16:30
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด