ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสี่แยกวัดปลักแรต บ้านหัวสระ วัดปากแรต ถึง ศาลเจ้าแม่เบิกไพร ตามแนวถนนเรียบริมแม่น้ำแม่กลอง ต.เบิกไพร ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสี่แยกวัดปลักแรต บ้านหัวสระ วัดปากแรต ถึง ศาลเจ้าแม่เบิกไพร ตามแนวถนนเรียบริมแม่น้ำแม่กลอง ต.เบิกไพร ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
22/06/2562 08:30
22/06/2562 13:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด