ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ทุ่งต้อม
งานดับไฟ ปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 KV บ.ทุ่งต้อม ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง
26/08/2565 08:30
26/08/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด