ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี จะดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และตัดต้นไม้เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ตั้งแต่อุปกรณ์ตัดตอนฟิวส์แรงสูง รหัส MRA5F-20/1 หน้าสถานสงเคราะห์คนชรา ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ไปจนถึง กลุ่มสถานีรถไฟบ้านหัวงิ้ว ตำบลเนินมะกอก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี ขอหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. พื้ที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บ้านเขาบ่อเหล็ก , บ้านประดู่เฒ่า , บ้านหัวงิ้ว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป
28/09/2562 08:00
28/09/2562 17:00
กฟอ.พยุหะคีรี
056341225,056341111
ธีระพัฒน์ สุจริตจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด