ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟย.กรับใหญ่ ม.8 ต.กรับใหญ่
ปรับปรุงระบบจำหน่าย และตัดแต่งริบรอนต้นไม้ที่ใกล้สายไฟแรงสูง มีผลทำให้กระแสไฟฟ้าดับ
22/09/2562 09:00
22/09/2562 17:00
กฟต.กรับใหญ่
081-6494987
ภาณุวัฒน์ ศรีตระกูล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟย.กรับใหญ่ ม.8 ต.กรับใหญ่