ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 1, 2 ตำบลโพรกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อ ปักเสาไฟฟ้า และพาดสายไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 800 เมตร
ทำให้ต้องดับกระแสไฟฟ้าบริเวณวัดดาวดึงษ์
16/03/2563 08:30
16/03/2563 16:30
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง
2ประกาศดับไฟ