ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.สนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตั้งแต่ หน้าสหกรณ์เครดิตยูเนียน บ้านโคกม่วง สาขาหาดใหญ่ ถึง แยกสนามบินใน ฝั่งซ้าย ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปรับแต่งเสา 115KV เอน ต้นเสาคู่ และ เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ต้น 115KV ใหม่
06/07/2564 09:00
06/07/2564 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ