ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ด่านชั่งน้ำหนักบะใหญ่ ต.ภูหลวง ถึง วังน้ำเขียวล่าง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ติดตั้งรีโครสเซอร์ 1 ชุด ในวันที่ 10 มิ.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 น.
10/06/2563 09:00
10/06/2563 17:00
กฟอ.ปักธงชัย
044-441180 , 090-2342417
ชานนทร์ ทิพย์จักร
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ