ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.พระพุทธบาท
กฟอ.พระพุทธบาท จะดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณหน้าโรงโม่เมฆรารัตน์ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น.
18/02/2561 09:00
18/02/2561 13:00
กฟอ.พระพุทธบาท
036-269377 , 036-266750
ณรงค์ ดัดวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด