ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านทุ่งอ้อ หมู่ 1 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยมีบริเวณที่จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บริเวณบ้านทุ่งอ้อ หมู่ 1 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
30/04/2563 09:00
25/04/2563 12:30
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ