ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าร้านสังวาลค้าไม้ ต.ปากกราน
บำรุงรักษาหม้อแปลง
17/02/2561 09:00
17/02/2561 14:00
กฟจ.อยุธยา
035253612,035253615
พัลลภ พึ่งสมบัติ
ลำดับดาวน์โหลด