ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านวิวรีสอร์ท ถึง ซอยสวัสดี ซ.คลองหัวกรดดับชั่วคราว
ย้ายแนวเสาแรงสูง
16/02/2562 07:30
16/02/2562 17:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด