ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณแนวถนนสายป่าคลอก - บ้านพารา (เฉพาะฝั่งซ้ายมือ) และแนวถนนสายบ้านบางโรง – อ่าวปอ (เฉพาะฝั่งซ้ายมือ), เกาะยาวใหญ่ และเกาะยาวน้อย
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณแนวถนนสายป่าคลอก - บ้านพารา (เฉพาะฝั่งซ้ายมือ) ตั้งแต่ ปากซอยสืบโสต ถึง หน้าสำนักงานโครงการก่อสร้างของแขวงทางหลวงภูเก็ต(บ้านบางโรง) และแนวถนนสายบ้านบางโรง – อ่าวปอ (เฉพาะฝั่งซ้ายมือ) บริเวณตั้งแต่สามแยกบ้านบางโรง ถึง ปลายสายบ้านแหลมหลง, เกาะยาวใหญ่ และเกาะยาวน้อย เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน BPCS (TLH08WS-04) บริเวณสามแยกอ่าวปอ
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางโรง, สำนักงานโครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงภูเก็ต (บ้านบางโรง), บ้านอ่าวกุ้ง, บ้านหลังแดง, ซุปเปอร์ชีป สาขาบ้านชุมเพาะ, บ้านย่างกบ, บ้านแหลมหลง, เกาะยาวใหญ่ และเกาะยาวน้อย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Pakhlok-Baan Wara Road (Left Side) From Soi Suebsot To Construction Office of Phuket Highway District and BangRong-AoPo Road (Left Side) From
Baan AoPo Intersection To Baan Laem Long, Koh YaoYai and Koh YaoNoi On Tuesday, 08 March 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Baan BangRong Child Development Center, Construction Office of Phuket Highway District (Baan BangRong), Baan AoKung, Baan LangDaeng, Super Cheap (Baan ChumPho Branch), Baan YangKob, Baan LaemLong, Koh YaoYai and Koh YaoNoi
08/03/2565 09:00
08/03/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร