ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ขมิ้น หมู่7,8,9 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสับเปลี่ยนชำรุดดร็อปเอาท์
13/03/2564 09:00
13/03/2564 11:00
กฟอ.สมเด็จ
0654953996
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด