ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ โชตนา ซอย 16 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น
06/06/2562 13:00
06/06/2562 16:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
อาคม อุดมสารี
ลำดับดาวน์โหลด