ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ช่วงบ้านหนองปิงปอง ถึง บ้านบิง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ช่วงบ้านดองกำเม็ด ถึง บ้านตรางสวาย ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
12/05/2563 09:00
12/05/2563 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045671244
กิตติพงษ์ ทองจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ