ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.ตาคลี (บางส่วน) จ.นครสวรรค์
บริเวณสามแยกหัวหวาย 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น.
บริเวณบ้านจัดสรรธนพร หมู่ 23 บ้านหนองเสือ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.
บริเวณหน้าโรงเรียนทหารอาการอนุสรณ์ 11 มีนาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น.
บริเวณ หมู่ 5 บ้านหนองเสือ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น.
บริเวณบ้านหนองสีนวล 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.
บริเวณบ้านหนองสีนวล (กลุ่มหลังวัด) 11 มีนาคม 2563 เวลา 15.00-16.00 น.
11/03/2563 09:00
11/03/2563 16:00
กฟอ.ตาคลี
056-264278 / PEA Call Center 1129
ศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด