ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ท่าไคร้ บ.ท่าไคร้คุ้มหนองเอี่ยน บ้านพักเด็กและเยาวชน สก.สค.บึงกาฬ บ.ดงหมากยาง บ.ท่าโพธิ์คุ้ม รร.บ.โนนสา บ.นาคำ บ.โนนวังเยี่ยม ดับไฟ 08.00-17.00 บ.โนนทรายทอง บ.ไร่สุขสันต์ดับไฟ 2ช่วงเวลา 08.00-08.30และ16.30-17.00
พาดสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 185 ต.มม.
18/01/2562 08:00
18/01/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด