ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านคีพพล่าซ่าบางส่วน ซอยตรงข้ามอนามัยบ้านไร่
ปักเสาสายส่ง115kv
04/02/2561 08:00
04/02/2561 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด