ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเด่น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบริเวณบ้านเด่น, โรงเรียนเด่นวิทยา, วัดบ้านเด่น จนถึงร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง(ก่อนถึงโรงน้ำแข็งท๊อปไอซ์) ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง

บริเวณที่ดับไฟ
ตั้งแต่สะพานห้วยบ้านเด่น, โรงเรียนเด่นวิทยา, วัดบ้านเด่น จนถึงร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง(ก่อนถึงโรงน้ำแข็งท๊อปไอซ์) ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก และบ้านอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว
06/08/2563 09:00
06/08/2563 15:00
กฟจ.ตาก
055511121
สุรศักดิ์ บุญไชยสุริยา
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟ