ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านกลาง หมู่ 9 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นชนิดหุ้มฉนวน บริเวณบ้านกลาง หมู่ 9 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 17.00 น. บริเวณที่ไฟดับได้แก่ วัดช่างหม้อ, บ้านเดื่อ ซอย 1,2,3,4 และ 5 ,หมู่บ้านกุลพันธ์วิล 9 โซนหลังสนามกอล์ฟ, บริษัท มิน มิน ทราดิชั่นนอลอาร์ท แอนด์ คราฟท์, บริษัท ที ดับบลิว พี ดิสทริบิวบิวเตอร์ จำกัด, โรงงานถวายคาร์ไบด์ วู๊ดแมชชีน และ บริษัท ที.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล ชิปปิ้ง จำกัด
30/09/2564 09:00
30/09/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช