ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สหกรณ์ลำไทรโยง ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ถึงบริเวณ บ้านหนองงิ้ว ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ย้ายหม้อแปลง 30 kva 1 เครื่อง
ติดตั้งหม้อแปลง 50 kva 1 เครื่อง
ติดตั้งพาดสายแรงต่ำ 50 AW จำนวน 4,620 ม.
ติดตั้งพาดสาย 22,33 ชนิด 50ACSR. จำนวน 460 ม.
09/09/2563 09:00
09/09/2563 16:00
กฟจ.บุรีรัมย์
0899470223
อนุสรณ์ สุขพลาพร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ