ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่แยกโคกขวางถึงบ้านสระมะเขือ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่ดับไฟเพิ่มเติม - ซอยตุ๊กตุ๊กไทย,วัดนพคุณทอง,หมู่บ้านพานหิน 3-4
บ้านเกาะเค็ด,บ้านหัวไผ่,บ้านโคกกระเจีย,บ้านแปลงประดู่,บ้านโพนกระเบา,หมู่ 1,2,3,4,5,6,10 ตำบลหัวหว้า
ซอยวัดป่าพระธาตุโพธิทอง,บ้านสระมะเขือ
28/01/2564 08:00
28/01/2564 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370,037452684
วรพล บัวบาน