ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองเชียงราน หมู่12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง(หน้า กสท.เถิน-ปั๊ม PT เถิน
ปรับปรุงระบบจำหน่าย แรงสูง ช่วงถนนพหลโยธิน ขาขึ้น
21/08/2564 08:00
21/08/2564 17:00
กฟอ.เถิน
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด