ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางเข้าขามทะเลสอ(ฝั่งโรงพยาบาลขามทะเลสอ) ถึง ทางแยกไปบ้านสีมุม ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ
ดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง
14/10/2562 09:00
14/10/2562 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/044-397-201
ศิวากร เพ็ญภาสกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียดแนบ