ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งเเต่โค้งเลยที่ดินจัดสรร สจ.สมประสงค์ ม.ที่2 ต.ดอนไก่ดี
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณตั้งเเต่โค้งเลยที่ดินจัดสรร สจ.สมประสงค์ ม.ที่2 ต.ดอนไก่ดี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงต่ำ
05/05/2562 09:00
05/07/2562 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด