ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่หน้าหมู่บ้ารทิพย์วณิช ถึงปากซอยโรงน้ำแข็งธาราทิพย์
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
28/01/2562 09:00
28/01/2562 13:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
090-9852221
สรพงศ์ น่วมไม้พุ่ม
ลำดับดาวน์โหลด