ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองใหม่คอนโดโฮม ถนนพระยาสัจจา
เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน (ดร็อพเอ้าท์ตัดตอน) บริเวณทางเข้าเมืองใหม่คอนโดโฮม ถนนพระยาสัจจา
บริเวณไฟฟ้าดับ ภายในเมืองใหม่คอนโดและทาวเฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ปากทางเข้า
30/11/2563 09:00
30/11/2563 15:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด