ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณสี่แยกไทยซาร์โก้ ไปตามแนวถนนศักดิเดช , ซอยนาคราช , ซอยอุตสาหะ , ซอยเหี้ยม หาญอุทิศ , โครงการวานิชเบย์ฟร้อน , ถึงบริเวณหน้าโรงแรมพูลแมน
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาแรงสูง พื้นที่ไฟดับ : จากบริเวณสี่แยกไทยซาร์โก้ ไปตามแนวถนนศักดิเดช , ซอยนาคราช , ซอยอุตสาหะ , ซอยเหี้ยมหาญอุทิศ ,โครงการวานิช เบย์ฟร้อน , ถึงบริเวณหน้าโรงแรมพูลแมน
08/02/2562 09:00
08/02/2562 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด