ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ภูเก็ต งดจ่ายกระแสไฟฟ้า จากบริเวณหน้าโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ไปตามแนวถนนเทพกระษัตรีขาเข้า ถึงบริเวณหน้าโบ๊ทลากูน และบริเวณหมู่บ้านดาหลาบุรี ต.เกาะแก้ว
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พื้นที่ดับไฟ : จากบริเวณหน้าโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ไปตามแนวถนนเทพกระษัตรีขาเข้า ถึงบริเวณหน้าโบ๊ทลากูน
บริเวณหมู่บ้านดาหลาบุรี ต.เกาะแก้ว
29/07/2564 09:00
29/07/2564 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ 29072021