ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกตลาดนัดคลองวังทอง ถึง บ้านบึงงาม
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายแรงสูง บริเวณ สามแยกตลาดนัดคลองวังทอง ถึง บ้านบึงงาม จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ไฟฟ้าจะดับ ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น.
บริเวณ สามแยกตลาดนัดคลองวังทอง , บ้านคลองวังทอง , บ้านโป่งมะขาม , บ้านมาบพิกุล , บ้านไผ่ตะล่อม , บ้านคลองขิง , บ้านหัวเขา ถึง บ้านบึงงาม

อนึ่งหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา การไฟฟ้าฯ จะรีบจ่ายไฟให้โดยเร็วหากผู้ใช้ไฟจะดำเนินการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯหรือเดินเครื่องจ่ายไฟขอได้โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าทราบก่อนล่วงหน้า

29/07/2565 09:00
29/07/2565 14:00
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 ต่อ 15060 , 055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ