ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1. บ้านร้องธาร 2. บ้านป่าจี้ 3. บ้านป่าลาน 4. บ้านพนัง 5. บ้านร้องสัมป่อย
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง มีความจำเป็นที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยมีบริเวณที่จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้
1. บ้านร้องธาร หมู่ 5 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
2. บ้านป่าจี้ หมู่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
3. บ้านป่าลาน หมู่ 2 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
4. บ้านพนัง หมู่ 3 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
5. บ้านร้องสัมป่อย หมู่ 4 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ สันป่าตอง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวันและเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย
15/10/2562 08:30
15/10/2562 16:30
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ