ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.12 ต.วังด้ง อ.เมือง
ย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณเลยสะพานลำตะเพิน
13/07/2564 08:00
13/07/2564 16:00
กฟต.ลาดหญ้า
034589251
จริงพล โฆษิตพล