ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปั้มPT-บ้านนพเก้า
พาดสายแรงสูง 22เควี เพิ่มวงจร F7,F8 สถานีดอยสะเก็ด ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ดฝั่งขาเข้าเมือง
22/07/2564 08:30
22/07/2564 16:30
กฟอ.สันทราย
053-492-008
ณัชพล โตน้อย
ลำดับดาวน์โหลด