ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลสำโรง; บ.ศรีบุญลือ, ตำบลหนองไฮ; บ.หนองดีปลี, บ.ก่อ,บ.หนองหว้า, บ.ยางแรด, บ.หนองแก้ว, บ.นาโนน, บ.โนนเย็น, บ.หนองเตา, บ.หว้า
ดับไปปฏิบัติงานเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด และทำการตัดต้นไม้ที่ใกล้แนวฯ สายไฟแรงสูง
07/02/2563 09:00
07/02/2563 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณที่จะดับไฟ