ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โพนแก้วโพนทอง รร.โพนทองประชาสรรค์ บ.บะยาวเหนือ บ.บะยาวใต้ บ.ห้วยลึก(ไฟดับ 08.30-17.00 น.) โรงน้ำแข็งกิมซุนไอซ์(ดับไฟ 2ช่วงเวลา ช่วง1 08.30-09.30 ช่วง2 163.0-17.30)
ทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน เพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟ
14/02/2562 08:00
14/02/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด