ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านปากแพรก , บ้านริมน้ำ , ชุมชนตลาดใหม่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
มีแผนดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
06/10/2562 08:30
06/10/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด