ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.ราชบุรี.-สยามนิสสัน ราชบุรี มอเตอร์ และบ้านไกรสิงห์เดชา อ.เมือง จ.ราชบุรี
ดับไฟพาดสายแรงสูง
08/02/2561 09:00
08/02/2561 17:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032-321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.